โทร.(66) 0-2159-9777-79

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทนีโอแลบอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยินดีต้อนรับลูกค้าและผู้มาเยือนทุกๆ ท่าน

  • รับออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล GLP, GMP และ Green Building
  • บริการประเมินห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการ
  • จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมใหม่ในห้องปฏิบัติการ
  • จำหน่ายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

สินค้าและบริการ

บริการหลังการขาย

มีบริการหลังการขาย โดยมุ่งให้บริการเป็นเลิศเกิดประสทธิภาพสูงสุด ให้การทํางานของระบบต่างๆ มีความสัมพันธ์กันดีตลอดไปเป็นเวลายาวนาน

บทความและข่าวสาร